Kalender 2017

Vi själva (L, S resp E) noterar om vi är upptagna med annat privat:
F = Förmiddag, E = Eftermiddag, K = Kväll, H = Hel dag, P = Preliminär

För Egons Kvartett (EK) noteras:
R = Rep, S = Spelning, P = Preliminär

Tom ruta = Inget bokat

  S M Ti O To F L M Ti O To F L S M Ti O To F L S M Ti O To F L S M Ti
Jan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
L                                    
S                                                E        
E                                                  
EK                                                         

 

  O To L M Ti O To F L S M Ti O To F L S M Ti O To F L S M Ti
Feb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
L H              
S                                                            
E                                                  
EK                                             RS    

 

  O To L S M Ti O To F L S M Ti O To F L S M Ti O To F L S M Ti O To F
Mar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
L                                                           
S                           K                  E               EK 
E                                                 H            
EK              S                                          

 

  S M Ti To F Ti To F S Ti To F S Ti To F S
Apr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
L                                   E                         
S                                         FP                  
E                                                                   
EK                                   S                      

 

  Ti To F S Ti To F S Ti To F S Ti To F S Ti
Maj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
L                                                              
S                             EP  EP                     
E                                                           H
H
H
H
H
   
EK                                                        
   

 

  To S Ti To F S Ti To F S Ti To F S Ti To F
Jun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
L                                                            
S                                                 HP HP HP HP HP
E                                                                   
EK           S                                                 

 

  Ti O To F S Ti O To F S Ti O To F S Ti O To F S
Jul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
L                                                              
S                                                               
E                                                                  
EK                                                            

 

  Ti To F L S M Ti To F L S M Ti To F L S M Ti To F L S M Ti To
Aug 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
L                                                              
S                                             E            
E                                                                       
EK                                                              

 

  F S Ti To F S Ti To F S Ti To F S Ti To F
Sep 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
L                                                        
S                                                      Ep  
E                                                                   
EK                                                          

 

  S Ti To F L Ti To F L S Ti To F L S Ti To F L S Ti
Okt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
L                                                              
S           EP                                                  
E                                          
EK                                                            

 

  To Ti To F S Ti To F S Ti To F S Ti To
Nov 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
L                                                            
S                                                            
E                                                              
EK                                                        

 

  F S Ti To F S Ti To F S Ti To F S Ti To F S
Dec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
L                                                              
S                                                            
E                                                                        
EK